Audio pojačavač 60W u klasi B

Usuđujemo se reći da je ovo legendarni audio pojačavač u pseudokomplementarnoj sprezi dva 2N3055 tranzistora, izlazne snage do 60W i jednim izvorom napajanja.

Opis

Šema sa slike vizuelno je prepoznatljiva hobi elektroničarima - u pitanju je sada već legendarni audio pojačavač u pseudokomplementarnoj sprezi dva 2N3055 tranzistora, izlazne snage do 60W i jednim izvorom napajanja.

Po svojim ulazno-izlaznim karatkeristikama ovaj pojačavač spada u grupu prosečnih, ali ukoliko se u obzir uzme cena delova potrebnih za izradu i ono što se time dobija, jasno je da se radi o genijalnom projektu.

Pored niske cene, ovaj pojačavač karakteriše i znatno velika otpornost na greške prilikom izrade i korišćenja, pa je stoga idealan izbor uređaja za samogradnju onima koji tek počinju da se bave ovim hobijem.

ViP-PROTO nije uspeo da pronađe pouzdan dokument o tome ko je autor šeme. Najstariji zapisi na kojima se može prepoznati ovaj sklop datiraju još iz 60-ih godina prošlog veka. Naravno, u datoj realizaciji neki elementi originalne šeme zamenjeni su odgovarajućim savremenim ekvivalentima.

ViP-PROTO projektovao je umanjenu verziju štampane pločice po ovoj šemi. Elementi su postavljeni tako da uređaj bude minimalnih dimenzija, pa je cela pločica dimanzija samo 100 mm x 23 mm.

Slike

Šema PCB Raspored delova

Autori

  • Aleksandar Rikalo