ViP PROTO

ViP PROTO

ViP-PROTO je tim inženjera, tehničara i svih drugih entuzijasta voljnih da rade na popularizaciji tehnike i razvoju hobi projekata. Udruženju se možete obratiti za pomoć/konsulatacije u relizaciji vaših projekata ili za učešče u aktivnostima koje Udruženje organizuje.

Pošalji poruku