Saopštenja i odluke

Vizuelni identitet

Odluka Upravnog odbora od 11.5.2014. godine je da Udruženje koristi ovde priložene varijante logotipa, kao i priloženu pristupnicu.

Nezavisno od platforme

Vektorski logo

Pristupnica

Slike