Programabilni USB interfejs koji glumi tastaturu i miša

Programabilni USB uređaj koji glumi tasturu i miša.

Opis

Opis

Ovaj uređaj je razvijen sa svrhom da bude kontroler za Arkadni kabinet, ali može se koristiti i za druge namene gde su potrebni specijalizovani upravljački uređaji.

Baziran je na Microchip PIC 18F4550, komunicira sa računarom kao USB HID periferija i kompatibilan je sa bilo kojim modernim operativnim sistemom (MS Windows, Linux, OS X).

Uređaj podržava 30 fizičkih tastera koji se mogu mapirati na proizvoljne komande sa tastature ili njihove kombinacije. Takođe, uređaj može emulirati rad miša.

Podržano je programsko konfigurisanje uređaja (zadavanje režima rada i mapiranja tastera), koje se takođe vrši preko USB HID interfejsa.

Razvoj ovog uredjaja je podrazumevao:

  • Projektovanje neophodne elektronike i izradu prototipa;
  • Razvoj softvera za PIC 18F4550 koji omogućava ovom kontroleru da se računaru prijavi kao tastara, miš i poseban uređaj za konfigurisanje. Takođe ovaj program očitava stanja fizičkih tastera i generiše na osnovu njih ulazne komande za računarski sisitem;
  • Izradu biblioteke za PC računar pomoću koje se vrši konfigurisanje kontrolera.

Tehnički detalji

Vrednosti svih otpornika su 10 kOhm 1/4 W, kristal je 8 MHz, kontroler PIC18F4550, a redne stezaljke rastera 5.06 mm.

Slike

Elektronska šema Štampana pločica 300 DPI

Autori

  • Bojan Radović, programer
  • Aleksandar Rikalo, projektant
  • Ilija Jovanov, programer